Tata Ibadah 10 Juli

l

Di terbitkan tanggal 03/07/2016

  1. Home
  2. Bina Warga
  3. Tata Ibadah 10 Juli

Pkl.06.00, 09.00 & 17.30 wib
Ny.Persiapan            GB.168 : 1, 2, 3, 4
Nas Pembimbing            Keluaran 15 : 2
Ny.Sesudah Salam        KJ.169 : 1, 2, 3
Ny.Sesudah Pengakuan Dosa    GB.171
Berita Anugrah Pengampunan    I Raja – Raja 8 : 39 – 40
Ny.Sesudah Pengampunan Dosa    GB.44 : 1, 2, 4
Petunjuk Hidup Baru        Mazmur 105 : 1 – 6
Ny.Sesudah Petunjuk Hidup Baru    GB.384
Ny.Sebelum Pembacaan Alkitab    GB.394
Pembacaan Alkitab        Ulangan 9 : 1 – 6
Ny.Sesudah Pembacaan Alkitab    GB.392a
Ny.Sesudah Khotbah         GB.39 : 1, 2
Ny.Doa Syafaat (Doksologi)    GB.389B
Ajakan Persembahan        Kolose 2 : 7
Ny.Persembahan            GB.77 : 1, 2