Pembinaan Pelayan Dan Pengurus Pelkat PA 21,22 Mei

l

Di terbitkan tanggal 30/04/2016

Pembinaan Pengurus dan Pelayan Pelkat PA

Hari/Tanggal
Hari Pertama: Sabtu 21 Mei 2016/ Pkl 08.30 – 14.30 wib
Hari Kedua: Minggu 22 Mei 2016/ pkl 11.00 – 16.00 wib
Tempat: GPIB GLORIA
Topik: Membangun 7 Kebiasaan efektif guna menjadi pelayan yang mempin dan pemimpin yang melayani

Pembinaan ini bersifat WAJIB bagi semua Pengurus dan Pelayan Pelkat PA dalam rangka meningkatkan Kualitas mutu pelayanan

Food MARKET