Jadwal Ibadah Minggu 21/02

l

Di terbitkan tanggal 14/02/2016

  1. Home
  2. Bina Warga
  3. Jadwal
  4. Jadwal Ibadah Minggu 21/02
WAKTU PUKUL 06.00 wib PUKUL 09.00 wib PUKUL 17.30 wib
KEGIATAN Pertukaran PF.Mupel Bekasi Pertukaran PF.Mupel Bekasi
HUT ke 51 Pelkat PKP GPIB
PF. Pdt.Yan PK.Tacazily Pdt.Ny.E.Rikumahu Pdt.Ny.Meryani F.Simon – Maabuat
GEREJA GPIB Immanuel, Bekasi GPIB Pondok Ungu, Bekasi
PRESBITER

TUGAS

P1 Pnt.Ny.Cootje Ratu P1 Pnt.Johannes D.Z. Ratu P1 Pnt.Anthon A. Djari
P2 Pnt.Ny.Eveline M.Sahetapy P2 Pnt.Suharto W. Suwignyo P2 Pnt.Ny.Anna A. Runtukahu
P3 Dkn.Ny.Amelia Kaunang P3 Dkn.B. P. Timisela P3 Dkn.A. Eko Sukarno
P4 Dkn.Ny.Anita M.Tambuwun P4 Dkn. Ny. Aulia Ginting Suka P4 Dkn.Dydot G. Waspodo
P5 Dkn.Fredy S. Aritonang P5 Dkn.Donald Sie P5 Dkn.C.Vasco A.Tangkulung
P6 Dkn.Adrian B.B Pantow P6 Dkn.Ny.Maria S.S.Siahaan P6 Dkn.Jan P. M. Hutagalung
P7 Pnt.Sumardi Djoko P. P7 Pnt.Arstevend H. Bislissin P7 Pnt.Ny.Feci E.C.W Tahitu
P8 Pnt.Ny.Tri Endah Sanger P8 Pnt.Christian H. Burger P8 Pnt.Ny.A.M. Sompie
P9 Dkn.Ny.N.Dinda N.Sariwating P9 Dkn.Bastian Wattimury P9 Dkn.Ny.S. Annie Karwur
P10 Pnt.B.A.L. Pattinama P10 Pnt.Rico L Matindas P10 Pnt.Maruhum Silaen
PEMUSIK Ibu Dian Natalina Tampubolon Sdr.Abe Oeffie Sdri.Grace M.Aritonang
PROKANTOR Sdr.Christopher Akerina Ibu Susan Sanger Sdr.Theo Wairata
KOLEKTAN Majelis Majelis Majelis
KANTORIA PS.Sektor VIII PS.Sektor IV PS.Sektor II
PS / VG VG.Parende Ama VG.Salvation
Operator Sound System Bpk.Franky Wehantouw Bpk.Theo Noya Bpk.Danny Titaley
Operator

Multi Media

Sdri.Kezia Mahulete Sdr.Immanuel Prasetio Ibu Aditya Gunawan