Tugas Presbiter Ibadah Minggu 22 Nov

l

Di terbitkan tanggal 14/11/2015

  1. Home
  2. Bina Warga
  3. Jadwal
  4. Tugas Presbiter Ibadah Minggu 22 Nov

WAKTU

PUKUL 06.00 wib

PUKUL 09.00 wib

PUKUL 17.30 wib

KEGIATAN

 

Pertukaran PF. Mupel Jabansi

 
PF.

Pdt.Yvonne Leyla Makatita

Pdt.J.E.Klokke

Pdt.(Em)Th.Natumnea

GEREJA

 

GPIB Silo, DKI

 

PRESBITER

TUGAS

P1 Pnt.Anthon A. Djari P1 Pnt.Edi Rubiman P1 Pnt.A.S. Manongga
P2 Pnt.Christian H. Burger P2 Pnt. Yordan C. Wattimena P2 Pnt.Hengky Martono S.
P3 Dkn.Ny.Elly Ch. Pasaribu P3 Dkn.Ny.Sri Rahayu Mintje P3 Dkn.A. Eko Sukarno
P4 Dkn.Tema Aro Harefa P4 Dkn.Dydot G. Waspodo P4 Dkn.Ny.Wilma S. Rampen
P5 Dkn. Bambang Widodo P5 Dkn. Ny. J. Salindeho P5 Dkn.Nelson Ngantung
P6 Dkn.Mercia M. Wattimena P6 Dkn.Weem A. Wowiling P6 Dkn.Eduard Feco Huwae
P7 Pnt.Ny.R.Tatontos P7 Pnt.Ny.Anna A. Runtukahu P7 Pnt.Arstevend H. Bislissin
P8 Pnt.Rudy E. Repi P8 Pnt.Ny.Erry Mulyati Titaley P8 Pnt.Ny.Tri Endah Sanger
P9 Dkn.Sahat Pakpahan P9 Dkn.Ruddy H. Tampilang P9 Dkn.Yohannes Subarno
P10 Pnt.Ny.Paula Tanod P10 Pnt.Rico L Matindas P10 Pnt.Juni Simon Kansil

PEMUSIK

Sdr. Abe Oeffie Sdr.David Pasaribu Sdri.Grace M. Aritonang

PROKANTOR

Sdri.Elisabet Sela Ibu Erly Sapulete Sdr.Christoper Akerina

KOLEKTAN

Majelis Tugas Majelis Tugas Majelis Tugas

KANTORIA

PS.Sektor I PS.Sektor VII PS.Pelkat PA

PS / VG

PS.Kecapi

Operator Sound System

Bpk.Danny Titaley Bpk.Theo Noya Bpk.Franky Wehantouw

Operator

Multi Media

Bpk.Tobias Hopaya &

Sdr.Semmy Kakauhe

Sdr.Gabriel Latupeirissa &

Sdr.Adithya Gunawan

Sdr.Immanuel Prasetio &

Sdri.Kezia Mahulete