Tata Ibadah Minggu 03 April

l

Di terbitkan tanggal 26/03/2016

  1. Home
  2. Bina Warga
  3. Jadwal
  4. Tata Ibadah Minggu 03 April

UNSUR TATA IBADAH

Hari/Tanggal : 03 – 04 – 2016
Waktu : Pkl.06.00, 09.00 & 17.30 wib

Ny.Persiapan : KJ.292 : 1, 2, 3
Nas Pembimbing : I Korintus 15 : 3 – 4
Ny.Sesudah Salam : GB.16 : 1, 2
Ny.Sesudah Pengakuan Dosa : GB.31
Berita Anugrah Pengampunan : Roma 4 : 7 – 8
Ny.Sesudah Pengampunan Dosa : GB.39 : 1, 2
Petunjuk Hidup Baru : Kolose 3 : 1 – 4
Ny.Sesudah Petunjuk Hidup Baru : GB.235 : 1, 2
Ny.Sebelum Pembacaan Alkitab : KJ.473a
Pembacaan Alkitab : Keluaran 12 : 1 – 13
Ny.Sesudah Pembacaan Alkitab : GB.252 : 1, 3
Ny.Sesudah Khotbah : KJ.474
Ny.Doa Syafaat (Doksologi) : KJ.475
Ajakan Persembahan : Yakobus 2 : 17
Ny.Persembahan : KJ.291 : 1, 2, 3, 4, 5
Ny.Pengutusan : GB.364
Ny.Berkat : KJ.478B