Ibadah Persekutuan Doa Pagi 24 Feb ’18

l

Di terbitkan tanggal 18/02/2018

Ibadah Persekutuan Doa Pagi
Waktu: Sabtu, 24 Februari 2018
Pukul: 06.00 WIB
Tempat: GPIB Gloria
Pelayan Firman: Pdt.(Em)Th.Natumnea
Liturgos: Pnt. Ny. Florence K. Riry
Penanggung Jawab: Ibu. Telly Pontororing