Ibadah Minggu 06 Maret 2016

l

Di terbitkan tanggal 27/02/2016

  1. Home
  2. Bina Warga
  3. Jadwal
  4. Ibadah Minggu 06 Maret 2016

Jadwal Ibadah

WAKTU PUKUL 06.00 wib PUKUL 09.00 wib PUKUL 17.30 wib
PF. Pnt.J.M.Tetelepta Pdt.M.F.Manuhutu Pdt.M.Tetelepta
PRESBITER
TUGAS
P1 Pnt.Adrianus S. Manongga P1 Pnt.Soaloon Pangaribuan P1 Pnt.Karly F. D. Mandang
P2 Pnt.Ny.L.A.Nikijuluw P2 Pnt.Ny.Cynthia Lidya Siwy P2 Pnt.Bernhard Leode
P3 Dkn.Sahat Pakpahan P3 Dkn.Jacob Sapulete P3 Dkn.Fredrik Kakerissa
P4 Dkn.Simjon H.J.Von Bullow P4 Dkn.Ny.Gloria T. Ponto P4 Dkn.Mardianto Timotius
P5 Dkn.Ny.Wilma S. Rampen P5 Dkn.Ruddy H. Tampilang P5 Dkn. Ny. J. Salindeho
P6 Dkn.Yohannes Subarno P6 Dkn.Weem A. Wowiling P6 Dkn.Ny.Sri Rahayu Mintje
P7 Pnt.R.Peter T. Pattinama P7 Pnt.James D. Sumampouw P7 Pnt.Herman S.D. Rumayar
P8 Pnt.Ny.R. Tatontos P8 Pnt.Sutrasman P8 Pnt.Edi Rubiman
P9 Dkn.Eduard Feco Huwae P9 Dkn.A. Eko Sukarno P9 Dkn.John B. Simorangkir
P10 Pnt.Benny J. Pohan P10 Pnt.Anthon A. Djari P10 Pnt.Miryam Nainggolan
PEMUSIK Ibu Diani Savitri Sdr.Abe Sdri.Jusrike Sarce Bansaleng
PROKANTOR Ibu Elly Paulus Sdri.Devina Matondang Bpk.Salvandi Salindeho
KOLEKTAN Majelis Majelis Majelis
KANTORIA PS.Sektor V PS.Sektor VII PS.Sektor VIII
PS / VG VG.PKB Sektor II
Operator Sound System Bpk.Theo Noya Bpk.Franky Wehantouw Bpk.Tobias Hopaya
Operator

Multi Media

Sdr.Gabriel Latupeirissa Bpk.Pur Suharno Sdr.Sammy Kakauhe & Sdr.Immanuel Prasetio

 

Tata Ibadah

UNSUR TATA IBADAH
IBADAH MINGGU
Waktu
Pkl.06.00, 09.00 & 17.30 wib
Ny.Persiapan
KJ.19 : 1, 2, 5
Nas Pembimbing
Yohanes 10 : 10 – 11
Ny.Sesudah Salam
GB.241 : 1, 2
Ny.Sesudah Pengakuan Dosa
KJ.25 : 1, 3, 4
Berita Anugrah Pengampunan
Roma 4 : 7 – 8
Ny.Sesudah Pengampunan Dosa
KJ.382 : 1, 2
Petunjuk Hidup Baru
Matius 6 : 31 – 33
Ny.Sesudah Petunjuk Hidup Baru
GB.216 : 1, 2
Ny.Sebelum Pembacaan Alkitab
GB.397
Pembacaan Alkitab
Yesaya 55 : 1 – 9
Ny.Sesudah Pembacaan Alkitab
GB.392a
Ny.Sesudah Khotbah
GB.106 : 1, 2
Ny.Doa Syafaat (Doksologi)
GB.389a
Ajakan Persembahan
Lukas 6 : 38
Ny.Persembahan
KJ.387 : 1, 2
Ny.Pengutusan
KJ.369a : 1, 3
Ny.Berkat
GB.402a